Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Module TinTuc - WebPart ContentNews

 
Dự án sửa chữa trụ sở khu vực kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm của Trung tâm Khoa học và Công nghệ tại Nhơn Trạch.   24-09-2020
Mục tiêu dự án: Khắc phục tình trạng xuống cấp, một số hạng mục đã hỏng hóc cần được bảo trì sửa chữa nhằm tránh xuống cấp, đồng thời bảo đảm điều kiện an toàn cho cán bộ, viên chức làm việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao...;

Lĩnh vực chuyên môn: Xây dựng cơ bản

Loại dự án: Đầu tư xây dựng cơ bản

Thời gian thực hiện: 2020-2021

Kinh phí dự án: Ngân sách tỉnh

Loại hình tài trợ: Không

Nhà tài trợ: Không

Tình trạng dự án: Chuẩn bị đầu tư​.

In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.