Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Kế hoạch số 75/KH-ĐUSKHCN ngày 14/5/2019 của Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ về việc …“Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”

​Xem file đính kèm: 75KH_14.05.19_VP135.signed.pdf75KH_14.05.19_VP135.signed.pdf


Người thông báo:
Ngày thông báo: 15-05-2019
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.