Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Kế hoạch số 2335/KH-SKHCN ngày 25/12/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về thực hiện … “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”

Người thông báo:
Ngày thông báo: 25-12-2019
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.