Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
THÔNG BÁO Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2024 Chương trình: “Khoa học và Công nghệ phục vụ công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn”

Người thông báo:
Ngày thông báo: 15-05-2024
In nội dung
File đính kèm:
QLKDung_Thong bao tuyen chon_NN.2024 dot 1.signed.pdf


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.