Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
THÔNG BÁO Kế hoạch mở hồ sơ tham gia Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024 Chương trình: “Nghiên cứu kinh tế, xã hội – nhân văn phục vụ phát triên kinh tế - xã hội, phát triển nguồn nhân lực”

Người thông báo:
Ngày thông báo: 12-06-2024
In nội dung
File đính kèm:
1453TB_11.06.24_QLKHuong.pdf


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.