Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Thông báo Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2024 - Chương trình: “Áp dụng đồng bộ tiến bộ KHCN trong các ngành công nghiệp và dịch vụ phát triển sản phẩm – hàng hóa chế biến có

Người thông báo:
Ngày thông báo: 04-07-2024
In nội dung
File đính kèm:
1c. QD_2508_UBND_Congnghiep_2024 (1).pdf
1637TB_04.07.24_QLKKhanhLong.signed.pdf
2024_QD_1688.pdf


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.