Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
THÔNG BÁO Kế hoạch mở, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện từ năm 2023 Chương trình “Ứng dụng và Phát triển Công nghệ thông ti

Người thông báo:
Ngày thông báo: 05-07-2024
In nội dung
File đính kèm:
1644TB_04.07.24_QLKDiep.pdf


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.