Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2022 Chương trình: “Nghiên cứu kinh tế, xã hội – nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nguồn nhân

Người thông báo:
Ngày thông báo: 10-05-2023
In nội dung
File đính kèm:
QLKQuyen_Thong bao tuyen chon_XHNV2022.docx
2_2022_QD_3028.pdf
942tB_08.05.23_QLKquyen.pdf
1. Bieu mau TM _ 2022.rar


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.