Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
THÔNG BÁO Kết quả xác định nhiệm vụ KH&CN đối với những đề xuất đặt hàng không được phê duyệt năm 2023 Chương trình “Áp dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào các mô hình bảo vệ, nâng cao sức khỏe cộng đồng”

Người thông báo:
Ngày thông báo: 17-05-2023
In nội dung
File đính kèm:
Quyet dinh phe duyet DM Y te 2023_2_2023_QD_778.pdf
1040TB_17.05.23_QLKDiep.pdf


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.