Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Thông tư số 15/2023/TT-BKHCN về sử đổi, bổi sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN và Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN

Người thông báo:
Ngày thông báo: 22-08-2023
In nội dung
File đính kèm:
2_2023_CV_8272.pdf


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.