Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
V/v thực hiện Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sởhữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữ

Người thông báo:
Ngày thông báo: 12-09-2023
In nội dung
File đính kèm:
ND 65_2023_phu luc.pdf
ND 65 _ p1.pdf
ND 65 _ p2.pdf
9003_UBND_KGVX_31.08.2023.pdf


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.