Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Thông báo Về việc triển khai Thông tư số 15/2023/TT-BKHCN ngày 26/7/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Người thông báo:
Ngày thông báo: 22-09-2023
In nội dung
File đính kèm:
2268_22.09.23_QLKQuyen.pdf
15_2023_TT_BKHCN_26.07.2023.pdf


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.