Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Thông báo Kết quả xác định nhiệm vụ KH&CN đối với những đề xuất nhiệm vụ KH&CN không được đặt hàng năm 2024 (đợt 2)

Người thông báo:
Ngày thông báo: 13-05-2024
In nội dung
File đính kèm:
2_2024_QD_1200_1.pdf
1179TB_10.05.24_QLKHuong.pdf


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.