Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Thông báo kế hoạch mở hồ sơ giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024 Chương trình: “Tài nguyên thiên nhiên và Bảo vệ môi trường”

Thông báo kế hoạch mở hồ sơ giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024 Chương trình: “Tài nguyên thiên nhiên và Bảo vệ môi trường”

QLK0333_TB_mo_ho_so_MT 2024.signed.pdfQLK0333_TB_mo_ho_so_MT 2024.signed.pdf

Người thông báo:
Ngày thông báo: 24-06-2024
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.