Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Thông tin mới

 
Danh sách các cá nhân đạt giải Chương trình 6 năm 2023 (19/12/2023)
Năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận được 406 giải pháp tham gia dự thi Chương trình 6. Qua quá trình tổ chức các Hội đồng giám khảo đánh giá từng chuyên ngành, lĩnh vực. Ban Chủ nhiệm Chương trình đã lựa chọn được 64 giải pháp có tính mới, sáng tạo, có khả năng áp dụng rộng và mang lại hiệu quả cao để vinh danh và trao giải thưởng. Danh sách đạt giải tại link sau Xem tiếp...
Quyết định trao giải Chương trình Phát huy sáng kiến sáng tạo trong lao động và học tập tỉnh Đồng Nai năm 2022 (25/05/2023)
Xem tiếp...
Quyết định trao giải Chương trình Phát huy sáng kiến sáng tạo trong lao động và học tập tỉnh Đồng Nai năm 2021 (25/05/2023)
Xem tiếp...
Quyết định trao giải Chương trình Phát huy sáng kiến sáng tạo trong lao động và học tập năm 2020 (25/05/2023)
Xem tiếp...
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Thể lệ Chương trình “Phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập” tỉnh Đồng Nai năm 2023 (09/05/2023)
Xem tiếp...
Danh sách đạt giải Chương trình phát huy sáng kiến sáng tạo trong lao động và học tập năm 2022 (20/12/2022)
Năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận được 566 giải pháp tham gia dự thi chia thành 02 Bảng tương ứng: Bảng Giáo dục và Đào tào và Bảng Khoa học Kỹ thuật. Xem tiếp...
Mời tham dự buổi trưng bày và phổ biến mô hình tham gia dự thi Chương trình 6 năm 2022 Khối Tiểu học và các môn Khối THCS (trừ môn Lịch sử) (30/11/2022)
Chương trình “Phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập” (Chương trình 6) tỉnh Đồng Nai được tổ chức hằng năm do Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo và một số ban ngành của tỉnh cùng phối hợp tổ chức đến nay đã kết thúc giai đoạn nhận hồ sơ dự thi và tiến hành chấm điểm. Tham gia Chương trình 6 năm 2022 có 566 giải pháp, trong đó có 116 giải pháp thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo có mô hình, sản phẩm mẫu. Xem tiếp...
Mời tham dự buổi trưng bày và phổ biến mô hình tham gia dự thi Chương trình 6 năm 2022 Khối Mầm non và Khối THCS – Lịch Sử (30/11/2022)
Chương trình “Phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập” (Chương trình 6) tỉnh Đồng Nai được tổ chức hằng năm do Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo và một số ban ngành của tỉnh cùng phối hợp tổ chức đến nay đã kết thúc giai đoạn nhận hồ sơ dự thi và tiến hành chấm điểm. Tham gia Chương trình 6 năm 2022 có 566 giải pháp, trong đó có 116 giải pháp thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo có mô hình, sản phẩm mẫu. Xem tiếp...
Mời trình bày các giải pháp có mô hình tham gia Chương trình 6 năm 2020. (10/11/2020)
Chương trình “Phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập” (Chương trình 6) tỉnh Đồng Nai được tổ chức hằng năm do Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo và một số ban ngành của tỉnh cùng phối hợp tổ chức đến nay đã kết thúc giai đoạn nhận hồ sơ dự thi và tiến hành chấm điểm. Tham gia Chương trình 6 năm 2020 có 544 giải pháp, trong đó có 141 giải pháp thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo có mô hình, sản phẩm mẫu. Xem tiếp...
Mời tải hình ảnh các tác giả nhận giải cao tại Lễ tổng kết các phong trào hội thi năm 2019 (05/01/2020)
Vào ngày 11/12/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ tổng kết các Phong trào Hội thi năm 2019 tại Trung tâm tổ chức Sư kiện Golden Lotus. Xem tiếp...