Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 1b. Các tổ chức KH&CN đăng ký hoạt động CN hoặc VPĐD

 
 
DANH SÁCH CÁC CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP GIẤY C... (19/04/2023)

Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp danh sách các Chi nhánh, Văn phòng đại diện của các tổ chức được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động KHCN, danh sách này được cập nhật đến ngày 19 tháng 4 năm 2023

Xem tiếp
1
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.