Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Hồ sơ giải quyết khiếu nại

 
Nhập tên hồ sơ cần tìm
Lĩnh vực
Hiện trạng
Ngày nộp đơn
Chọn một ngày từ lịch.
Đến ngày
Chọn một ngày từ lịch.
Ngày giải quyết
Chọn một ngày từ lịch.
Đến ngày
Chọn một ngày từ lịch.

Người khiếu nại
Nguyễn Đình Nhu
Ngày nộp đơn
27/02/2013
Hiện trạng
Đã giải quyết
Ngày giải quyết
08/03/2013
Người khiếu nại
Tô Toàn Trung
Ngày nộp đơn
15/07/2013
Hiện trạng
Đã giải quyết
Ngày giải quyết
03/12/2012
Người khiếu nại
Phạm Đăng Tuyên
Ngày nộp đơn
10/09/2012
Hiện trạng
Đã giải quyết
Ngày giải quyết
17/09/2012
Người khiếu nại
Cơ sở Ngoại ngữ Dương Minh - TP. Hồ Chí Minh
Ngày nộp đơn
11/08/2011
Hiện trạng
Đã giải quyết
Ngày giải quyết
05/09/2011
Người khiếu nại
Nguyễn Văn Biên
Ngày nộp đơn
21/12/2010
Hiện trạng
Đã giải quyết
Ngày giải quyết
22/08/2011
Người khiếu nại
Cơ sở Hồng Thạnh
Ngày nộp đơn
03/06/2011
Hiện trạng
Đã giải quyết
Ngày giải quyết
28/06/2011
Người khiếu nại
Lê Văn Đức
Ngày nộp đơn
28/04/2006
Hiện trạng
Đã giải quyết
Ngày giải quyết
14/06/2006
Người khiếu nại
Bà Lê Thị Hồng
Ngày nộp đơn
13/03/2006
Hiện trạng
Chưa giải quyết
Ngày giải quyết
12/04/2006
trang 1 Của 3
1 2  Tới