Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Thông tin Hội thi Tìm hiểu pháp luật Sở hữu trí tuệ

 
Phát động tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về Sở hữu trí tuệ” tỉnh Đồng Nai năm 2023 (05/06/2023)
Xem tiếp...
Quyết địnhvề việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật sở hữu trí tuệ" tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023 - 2025 (08/05/2023)
Xem tiếp...
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về Sở hữu trí tuệ” tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023 - 2025 (08/05/2023)
Xem tiếp...
Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về Sở hữu trí tuệ năm 2023” (05/05/2023)
Xem tiếp...
Quyết định công nhận giải tập thể cho các đơn vị có thí sinh tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật sở hữu trí tuệ tỉnh Đồng Nai năm 2022 (11/10/2022)
Xem tiếp...
Quyết định công nhận kết quả thi vòng 2 – vòng thi thuyết trình chung kết xếp hạng cuộc thi tìm hiểu pháp luật sở hữu trí tuệ năm 2022 (07/10/2022)
Xem tiếp...
CÂU HỎI VÒNG THI THUYẾT TRÌNH CHUNG KẾT XẾP HẠNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ TỈNH ĐỒNG NAI - NĂM 2022 (15/09/2022)
Xem tiếp...
Kế hoạch tổ chức vòng thi thuyết trình, chung kết xếp hạng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật sở hữu trí tuệ năm 2022” (15/09/2022)
Xem tiếp...
Quyết định Công nhận kết quả thi của vòng I và chọn 27 thí sinh vào vòng 2 – vòng thi thuyết trình chung kết xếp hạng cuộc thi tìm hiểu pháp luật sở hữu trí tuệ năm 2022 (12/09/2022)
Xem tiếp...
Quyết định công nhận kết quả và khen thưởng cho cá nhân có thành tích tham gia thi trực tuyến tuần 9 (từ ngày 22/8/2022 đến ngày 28/8/2022) của vòng I cuộc thi tìm hiểu pháp luật sở hữu trí tuệ năm 2022 (30/08/2022)
Xem tiếp...