Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Thông tin

 
Hội thi Lãnh đạo hội phụ nữ cơ sở giỏi ứng dụng CNTT năm 2014 (16/07/2014)
Được sự chấp thuận của Thường trực tỉnh ủy tại văn bản 7967/UBND-VX ngày 01/10/2009 v/v chấp thuận tổ chức hội thi Lãnh đạo hội phụ nữ cơ sở ứng dụng CNTT giỏi giai đoạn 2010-202/ Liên hiệp hội Phụ nữ tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Tài chính phối hợp cùng tổ chức Hội thi năm 2014. Xem tiếp...