Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Giới thiệu hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai

 

HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT HÀNG NĂM CỦA TỈNH ĐỒNG NAI

hoithiSTKT.jpg 
 
         Phong trào quần chúng tiến quân vào khoa học kỹ thuật là một cuộc vận động lớn mà Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm chăm sóc và khuyến khích phát triển. Trong đó Hội thi Sáng tạo kỹ thuật hàng năm tỉnh Đồng Nai là một trong nhiều hình thức vận dụng sáng tạo, nhằm tập hợp đông đảo những người lao động thuộc mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội tập trung trí tuệ, phát huy sức sáng tạo để tạo ra và áp dụng ngày càng nhiều các giải pháp kỹ thuật vào thực tế sản xuất và đời sống, đẩy nhanh tiến bộ kỹ thuật, phát triển kinh tế, góp phần làm cho dân giàu, nước mạnh, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật bao gồm thành viên là lãnh đạo các Sở, Ban, ngành của tỉnh, trong đó Trưởng Ban tổ chức là Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cơ quan thường trực là Sở Khoa học và Công nghệ.

IMG_7685.JPG

Từ năm 1990 đến nay, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai đã qua 18 lần tổ chức thành công. Đặc biệt, từ năm 2003 trở lại đây, mặc dù hội thi ở Trung ương và các tỉnh bạn tổ chức 2 năm một lần song Đồng Nai vẫn duy trì đều đặn mỗi năm một lần, không những thế, số lượng và chất lượng các giải pháp còn tăng lên đáng kể.  Nhiều giải pháp đoạt giải cao đã được hỗ trợ đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích, được áp dụng trong đời sống đem lại hiệu quả thiết thực.

Từ năm 2018 trở đi, UBND tỉnh Đồng Nai đã chuyển cơ quan thường trực của Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai cho Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Đồng Nai.