Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 1a. Các tổ chức KH&CN hoạt động theo Luật KH&CN

 
 
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHCN THEO ... (19/04/2023)

Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp danh sách các tổ chức được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động KHCN theo Luật KH&CN tại Đồng Nai, danh sách này được cập nhật đến ngày 19 tháng 4 năm 2023.

Xem tiếp
1
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.