Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Đề tài khoa học cấp cơ sở huyện-ngành

 
Tên đề tài Cơ quan quản lý
Chủ nhiệm Ngày thực hiện
Loại hình Lĩnh vực
Đơn vị thực hiện Đơn vị phối hợp
Mã đề tài


Danh sách đề tài khoa học
Tên đề tài Xây dựng mô hình thâm canh cây sầu riêng theo hướng VietGAP tại xã Bình Sơn, Bình An
Chủ nhiệm
Lĩnh vực J. Nông nghiệp
Loại hình Nghiên cứu khoa học - phát triển
Đơn vị thực hiện UBND huyện Long Thành
Ngày thực hiện   2013-2015

Tên đề tài Xây dựng mô hình ứng dụng nhằm phát triển hồ tiêu và liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ tại huyện Xuân Lộc
Chủ nhiệm TS. Bùi Xuân Khôi
Lĩnh vực J. Nông nghiệp
Loại hình Nghiên cứu khoa học - phát triển
Đơn vị thực hiện Trung tam cây ăn quả Miền động nam bộ
Ngày thực hiện   2013-2015

Tên đề tài Nghiên cứu biện pháp phòng trừ hiệu quả một số loài sâu hại chính trên cây điều giai đoạn ra hoa, đậu trái và xây dựng mô hình thâm canh tăng năng suất và hiệu quả sản xuất điều.
Chủ nhiệm
Lĩnh vực J. Nông nghiệp
Loại hình Nghiên cứu khoa học - phát triển
Đơn vị thực hiện UBND huyện Thống Nhất
Ngày thực hiện   2013-2015

Tên đề tài Chuyển đổi sản xuất chuối khu vực Đá lộ đầu, 5 xã Kiệm Tân sang thâm canh cây tiêu.
Chủ nhiệm
Lĩnh vực J. Nông nghiệp
Loại hình Nghiên cứu khoa học - phát triển
Đơn vị thực hiện UBND huyện Thống Nhất
Ngày thực hiện   2013-2015

Tên đề tài Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất hồ tiêu theo tiêu chuẩn Global GAP tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Chủ nhiệm
Lĩnh vực J. Nông nghiệp
Loại hình Nghiên cứu khoa học - phát triển
Đơn vị thực hiện Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Cẩm Mỹ
Ngày thực hiện   2013-2015
ĐầuTrước12345678910SauCuối | Trang 1 trong tổng số 17 Trang