Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 

 nội dung tin

 
​Khôi phục và phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh   03-01-2018
Đồng Nai là một tình công nghiệp xếp hàng thứ 4 của cả nước, là một địa phương có nhiều ngành nghề truyền thống như: nghề đúc gang - đồng ở huyện Vĩnh Cửu, nghề gỗ mỹ nghệ huyện Trảng Bom, huyện Xuân Lộc, gỗ gia dụng phường Tân Hòa, gốm sứ ở xã Hóa An, chế tác đá ở phường Bửu Long – Thành phố Biên Hòa, nghề dệt thổ cẩm ở huyện Tân Phú, nghề tre trúc trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu, nghề mây tre đan lát huyện Định Quán... Hầu hết các nghề truyền thống này có lịch sử phát triển từ lâu đời và được duy trì cho tới ngày hôm nay, đã góp phần đáng kể trong phát triển kinh tế xã hội và tạo việc làm cho lao động khu vực nông thôn. Việc bảo tồn và phát triển nghề truyền thống có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giảm khoảng cách thu nhập giữa thành thị - nông thôn và góp phần thực hiện có hiệu quả lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn.
Trong những năm qua phát triển nghề, nghề truyền thống của Tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực không chỉ về nhận thức của các cấp, các ngành mà còn có sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội, các Hiệp hội ngành nghề cùng với sự năng động sáng tạo của nhân dân, nên nghề và nghề truyền thống đã dần được khôi phục, củng cố và ngày càng phát triển. Nhiều ngành nghề truyền thống được khôi phục và phát triển mạnh như: nghề gỗ mỹ nghệ, điêu khắc gỗ, tre trúc, gốm sứ, mây tre đan, đá mỹ nghệ…, đem lại bộ mặt mới cho khu vực nông thôn, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh, đời sống của người lao động được nâng cao, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho người lao động, giữ vững trật tự an ninh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, hạn chế di dân tự do và bảo tồn các giá trị văn hoá dân tộc. 
tu766989.jpg
Nghề điêu khắc đá tại phường Bửu Long (Biên Hòa)

Tuy nhiên, phát triển nghề, nghề truyền thống vẫn còn mang tính tự phát, hoạt động thiếu quy hoạch. Gần 80% các cơ sở không đủ điều kiện để đầu tư mở rộng sản xuất, sử dụng công nghệ, thiết bị lạc hậu, thiếu nguyên liệu tại chỗ, vẫn phải phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu từ nơi khác, chưa có chợ đầu mối cung cấp nguyên liệu, phụ liệu. Sự liên kết giữa các làng nghề, nghề truyền thống, nghệ nhân, thợ thủ công và các doanh nghiệp trong các lĩnh vực đào tạo nghề, cung cấp thông tin thị trường, tiêu thụ sản phẩm chưa được chặt chẽ. Thị trường tiêu thụ sản phẩm chưa được mở rộng, một mặt do các sản phẩm thủ công còn đơn điệu về mẫu mã, chất lượng chưa cao, hầu hết sản phẩm chưa có thương hiệu nhãn mác hàng hoá nên sức cạnh tranh kém và thị trường xuất khẩu bị thu hẹp, chưa khai thác được thế mạnh của thị trường trong nước, mặt khác do thiếu thông tin thị trường, thiếu các trung tâm trưng bày giới thiệu sản phẩm. Việc giữ gìn, tôn vinh và tuyên truyền bản sắc văn hóa dân tộc kết tinh trong các sản phẩm truyền thống chưa được coi trọng. Môi trường bị ô nhiễm, cơ sở hạ tầng và dịch vụ phục vụ sản xuất không đồng bộ. Nguyên nhân cơ bản của các tồn tại trên một mặt do tác động của kinh tế thị trường, mặt khác do chúng ta chưa có chương trình, kế hoạch cụ thể về việc bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề của tỉnh.

Để đa dạng bản sắc của ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống tồn tại và phát triển được trong giai đoạn phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa như hiện nay, việc tổ chức lại, sắp xếp lại các cơ sở, hộ gia đình và các doanh nghiệp nhỏ sản xuất ngành nghề truyền thống phân tán tập trung thành làng, thành khu, cụm, làng nghề sản xuất tập trung là một chủ trương đúng đắn của tỉnh, nhằm giúp các cơ sở làng nghề phát triển sản xuất trên cơ sở cung ứng nguyên vật liệu đầu vào ổn định, phát triển quy mô, năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc biệt là giảm thiểu tối đa vấn nạn ô nhiễm môi trường. Xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm ra thị trường trong nước cũng như thị trường quốc tế. Lồng ghép sản xuất sản phẩm làng nghề truyền thống với phát triển các điểm du lịch thông qua hệ thống shoroom trưng bày các sản phẩm của làng nghề nhằm tăng cường công tác giới thiệu và quảng bá sản phẩm đặc trưng của từng làng nghề truyền thống ra thị trường trong và ngoài nước.

da blll.jpg
Khôi phục và phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp giúp tạo việc làm ổn định cho khu vực nông thôn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Xác định mục tiêu là tiếp tục duy trì, phát triển và bảo tồn các ngành nghề, làng nghề truyền thống kết hợp với mục tiêu phát triển quy mô đầu tư, mở rộng sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội bền vững, thân thiện với môi trường, đồng thời phát triển những sản phẩm có nét văn hoá độc đáo riêng của từng địa phương kết hợp với sử dụng nguồn lao động tại chỗ, gắn với phát triển du lịch, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. UBND tỉnh đã phê duyệt các đề án liên quan đến các lĩnh vực ngành nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh như: đề án Đề án Khôi phục và phát triển nghề dệt thổ cẩm của người dân tộc Châu Mạ, xã Tà Lài, huyện Tân Phú; Đề án Khôi phục và phát triển nghề đúc gang xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu; Đề án duy trì và phát triển nghề gỗ mỹ nghệ trên địa bàn huyện Trảng Bom; Đề án phát triển nghề mây tre đan trên địa bàn huyện Định Quán, Đề án duy trì và phát triển nghề sản xuất tre trúc tập trung và đề án đúc gang trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu.... Sau khi các đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Công Thương đã hết sức quan tâm chỉ đạo các phòng, ban trực thuộc Sở và Trung tâm Khuyến công phối kết hợp với các Sở, ban ngành của tỉnh và các địa phương nơi có dự án đẩy mạnh công tác hỗ trợ, tuyên truyền và vận động các cơ sở, doanh nghiệp tham gia ổn định sản xuất theo cụm nghề quy hoạch.

Nhìn chung các đề án đã và đang được triển khai thuận lợi, một số dự án thuộc đề án đã hoàn thành và đi vào hoạt động và một số dự án đang triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cụ thể như: Cụm làng nghề dệt thổ cẩm ở xã Tà Lài - huyện Tân Phú đã đi vào hoạt động vào đầu năm 2012; Cụm làng nghề mây tre đan xã Gia Canh – huyện Định Quán hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật và được nghiệm thu vào tháng 12/2014; Cụm gỗ mỹ nghệ Trảng Bom hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật và nghiệm thu công trình vào tháng 10/2015; Cụm nghề đúc gang huyện Vĩnh Cửu hoàn thành giai đoạn I và được nghiệm thu vào tháng 9/2016, hiện đang triển khai giai đoạn II.Các dự án triển khai đều được sự hỗ trợ tài chính từ nguồn nhân sách tỉnh. Cụ thể hỗ trợ mức tối đa 350 triệu đồng/dự án cho công tác tư vấn lập quy hoạch chi tiết xây dựng và hỗ trợ 60% tổng mức đầu hạ tầng/dự án.

ẻ88999.jpg
Khuyến khích các cơ sở sản xuất đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô nhằm tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm trên thị trường

Hàng năm Trung tâm Khuyến công Đồng Nai đã tích cực phối hợp với các địa phương, các cơ sở/doanh nghiệp công nghiệp nông thôn tuyên truyền các chính sách hỗ trợ, khuyến khích các hộ gia đình, cơ sở, doanh nghiệp đầu tư và mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm thiểu ô nhiễm môi truờng kết hợp với tham quan học tập kinh nghiệm, tổ chức sản xuất tại các làng nghề, cụm nghề truyền thống ở các tỉnh bạn, qua đó quảng bá và phát triển các làng nghề có sản phẩm mang tính đặc trưng của tỉnh nhằm tăng sức cạnh tranh trên thị trường; Đồng thời đẩy mạnh việc liên doanh liên kết tìm kiếm thị trường, giải quyết tốt đầu ra cho sản phẩm, một mặt lồng ghép các chính sách hỗ trợ và giải pháp để phát triển đời sống văn hóa ở cơ sở như: xóa đói, giảm nghèo, đào tạo nghề, truyền nghề cho lao động nông thôn, xây dựng xã nông thôn mới… góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng sản xuất nông nghiệp trong những năm tiếp theo. Ngoài ra công tác tổ chức các khóa đào tạo về khởi sự doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp và đào tạo lao động có tay nghề, hỗ trợ kỹ thuật sản xuất cũng như tiếp cận các tiến bộ khoa học, kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn cũng được Trung tâm hết sức quan tâm triển khai thực hiện. Hàng năm Trung tâm Khuyến công đều xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh phối kết hợp đoàn tham quan khảo sát và học tập kinh nghiệm từ các mô hình sản xuất kinh doanh điển hình tiên tiến của các tỉnh bạn, từ đó tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn giao lưu, học tập kinh nghiệm trong tổ chức điều hành sản xuất, phát triển sản phẩm, đồng thời trao đổi, tìm kiếm nguồn nguyên liệu cũng như đầu ra cho sản phẩm… nâng cao năng lực cạnh tranh, tiến tới hợp tác kinh tế và tham gia các hiệp hội ngành nghề thúc đẩy phát triển sản xuất.

Để tiếp tục vận động, tuyên truyền và mời gọi các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh tham gia sản xuất tập trung tại các cụm, điểm nghề đã được quy hoạch và xây dựng nhằm ổn định sản xuất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, Trung tâm Khuyến công hướng tới sẽ tiếp tục tăng cường công tác hỗ trợ tư vấn cơ sở/doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị; Thực hiện các chính sách tài chính tín dụng, khoa học công nghệ nhằm từng bước mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Tăng cường công tác tập huấn các lớp như: lập kế hoạch kinh doanh, tăng cường khả năng kinh doanh và các chuyên đề khác phù hợp với nhu cầu của cơ sở/doanh nghiệp, đồng thời tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề để các cơ sở/doanh nghiệp nắm bắt thông tin, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất, cũng như tăng cường sự liên doanh, liên kết giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với các thành phần kinh tế khác, nhằm bổ sung những khiếm khuyết trong quá trình hoạt động, cũng như tăng cường khả năng và điều kiện để phát triển kinh doanh, thúc đẩy nhanh các mối quan hệ kinh tế hợp tác đa phương, đặc biệt chú trọng đến thị trường nước ngoài nhằm tăng giá trị xuất khẩu, tăng tính cạnh tranh và là động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Phương Linh​

 
In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.
 

 Chưa có tên

 
 

 Video Clip

 
Video clip
 • Ứng dụng công nghệ đèn LED trong sản xuất đạt hiệu quả cao
 • Đoàn xúc tiến đầu tư tại Đài Loan làm việc với Công ty Công nghệ sinh học Vạn Bảo Lộc
 • Đồng Nai là tỉnh đầu tiên được đo hàm lượng vàng
 • Công bố chỉ dẫn địa lý cho chôm chôm Long Khánh
 • Hội thảo nhân rộng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp
 • Hội nghị cán bộ công chức và triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015
 • Vũ điệu đen tối "đồng hồ xăng" phần 2
 • Vũ điệu đen tối "đồng hồ xăng" phần 1
 • Nhiều trạm xăng dầu sử dụng công nghệ cao gắn chíp qua mắt người tiêu dùng và các cơ quan chức năng
 • Ký kết thỏa thuận hợp tác với trường Đại học Okayama (Nhật Bản)

 • Hình ảnh liên kết
  Liên kết website trong tỉnh
  Liên kết website các tỉnh
  Lượt truy cập