Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 

 Nội dung

 

Gương điển hình tháng 6/2014


             Ngày 11/7/2014, tại buổi họp giao ban công việc, Ô.Phạm Văn Sáng-Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã trao Quyết định khen thưởng danh hiệu "Điển hình trong tháng" trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho 02 đồng chí Đỗ Ngọc Thanh Phương, Phó Trưởng Phòng Pháp chế và đồng chí Lê Thị An Nhiên, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học vì đã có nhiều thành tích đóng góp cho hoạt động của Sở trong tháng 6/2014, cụ thể như sau:

          - đ/c Đỗ Ngọc Thanh Phương: Tổ chức Hội thi tìm hiểu Hiến pháp năm 2013 của nước CHXHCNVN và Luật Khoa học và Công nghệThẩm định Dự thảo quyết định sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung trong Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục TDCĐề xuất nâng cao Gương điển hình từ “thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hoá giao tiếp và trách nhiệm công vụ  thành “trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Tham dự lớp học QLNN dành cho đối tượng chuyên viên và đạt kết quả xuất sắc  
              - đ/c Lê Thị An Nhiên: Xây dựng thuyết minh, hoàn tất thủ tục và tổ chức thực hiện nhiệm vụ “Duy trì nhân giống lan DendrobiumThực hiện lai tạo thành công 5 cặp lai cây lan Dendrobium và đang tiến hành nhân giống trong phòng thí nghiệmĐã nhân giống và đưa ra vườn ươm được 2.000 cây lan Dendrobium.
  

 

 


 

 Gương điển hình

 
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập