Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 

 Nội dung

 

Gương điển hình tháng 02,03/2015


​        Ngày 13/4/2015, Ông Phạm Văn Sáng-Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã trao quyết định khen thưởng danh hiệu "Điển hình trong tháng" tháng 02 và tháng 03 năm 2015 cho 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương, kỷ luật, kỷ cuong hành chính và đạo đức công vụ.

        - Đ/c Nguyễn Văn Viện, Chánh Văn phòng Sở: Đề xuất UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh phê duyệt; Chủ trì xây dựng toàn bộ nội dung Văn kiện và các văn bản kèm theo trong việc tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở; Tham mưu Lãnh đạo Sở và bảo vệ thành công việc đánh giá công tác cải cách hành chính, được Ban Chỉ đạo CCHC đánh giá A+; Được Giám đốc Sở tặng Giấy khen trong phong trào thi đua chào mừng 70 năm thành lập QĐND Việt Nam; Được tỉnh Đồng Nai chọn là 1 trong 70 hội viên Cựu chiến binh xuất sắc trong tổng trên 34.000 hội viên CCB trong tỉnh

          - Đ/c Đoàn Hùng Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN: Giải nhì hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật năm 2014; Đậu đầu vào nghiên cứu sinh chuyên ngành kỹ thuật cơ khí khoá 2014; Đồng chủ nhiệm đề tài "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị kiểm định cân kiểm tra quá tải xe xách tay"; Thực hiện chính đề tài "Xây dựng cơ sở dữ liệu nồng độ khí Radon trên địa bàn tỉnh Đồng Nai"; Đề xuất mở rộng phạm vi hoạt động của Trung tâm “dịch vụ đào tạo ATBX”


 

 Gương điển hình

 
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập