Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 

 Nội dung

 

Gương điểm hình tháng 10/2016


Tại buổi họp giao ban đầu tuần ngày 14 - 11, PGS.TS Phạm Văn Sáng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã trao Quyết định khen thưởng gương "Điển hình trong tháng" trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tháng 10/2016 cho 02 cá nhân vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, gồm: ông  Nguyễn Văn Lý, Phó phòng Kế hoạch tài chính (Khối quản lý nhà nước) và ông Trần Đình Long, Chuyên viên - Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ (Khối hành chính sự nghiệp).

Trong thàng 10-2016, đồng chí Nguyễn Văn Lý, Phó phòng Kế hoạch tài chính ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn trong việc xây dựng các báo cáo, kế hoạch của Sở, đồng chí Nguyễn Văn Lý còn kịp thời góp ý, đề xuất với lãnh đạo Sở tham mưu báo cáo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh phục vụ Đoàn Giám sát của Trung ương về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển Khoa học và Công nghệ và Luật Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015; Tham mưu báo cáo của UBND tỉnh về “Tình hình nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2005-2015” ; Tham mưu báo cáo của UBND tỉnh phục vụ Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển KH&CN nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2005-2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo”...

Trong khi đó, đồng chí Trần Đình Long, Chuyên viên - Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn khi hoàn chỉnh hồ sơ và được chỉ định đơn vị đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động; Tìm kiếm khách hàng kiểm toán năng lượng: Công ty hữu hạn sợi Tainan Việt Nam, Công ty Dofico (tổng giá trị hợp đồng 300 triệu đồng); Xây dựng giáo án huấn luyện an toàn trong hàn laser, hàn hồ quang và được triển khai huấn luyện cho Công ty Olympus, Công ty TNHH Sài Gòn Cửu Long; Xây dựng quy trình thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho quạt bàn, tivi, nồi cơm điện, máy in; Thiết kế, chế tạo thiết bị kiểm tra đường ống nồi hơi; Thiết kế, chế tạo thiết bị thử nghiệm hiệu suất năng lượng quạt bàn...

P.V


 

 Gương điển hình

 
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập