Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Thông tin mới

 
Thông báo địa điểm và thời gian tổ chức thi Vòng 1 - Hội thi “Giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tỉnh Đồng Nai năm 2023 (28/06/2023)
Xem tiếp...
Thông báo về việc tổ chức thi Vòng 1 - Hội thi “Giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tỉnh Đồng Nai năm 2023. (26/06/2023)
Xem tiếp...
Thông báo tham dự tập huấn Hội thi "Giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tỉnh Đồng Nai năm 2023" (05/06/2023)
Thông báo tham dự tập huấn Họi thi " Giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tỉnh Đồng Nai năm 2023" Xem tiếp...
Kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tỉnh Đồng Nai năm 2023 (08/05/2023)
Xem tiếp...
Thông báo kết quả thi vòng I và thí sinh vào vòng 2 Hội thi Giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tỉnh Đồng Nai năm 2022 (11/10/2022)
Xem tiếp...
thông báo địa điểm và thời gian tổ chức thi Vòng 1 - Hội thi “Giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tỉnh Đồng Nai năm 2022. (11/10/2022)
Xem tiếp...
Thông báo địa điểm và thời gian tổ chức thi Vòng 1 - Hội thi “Giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tỉnh Đồng Nai năm 2022. (26/09/2022)
Xem tiếp...
Thông báo tham dự tập huấn Hội thi “Giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tỉnh Đồng Nai năm 2022”. (26/09/2022)
Xem tiếp...
KẾ HOẠCH Về việc tổ chức Hội thi “Giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tỉnh Đồng Nai năm 2022” (26/09/2022)
Xem tiếp...
Kết quả Hội thi Giáo viên giỏi Ứng dụng CNTT trong giảng dạy năm 2020 (04/01/2021)
Xem tiếp...