Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 

 Nội dung

 

Gương điển hình tháng 2 và tháng 3 năm 2016


 

Ngày 17/5, PGS.TS. Phạm Văn Sáng – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã trao Quyết định khen thưởng gương Điển hình tháng 2 và tháng 3/2016 cho 2 cá nhân là: ông Phạm Ngọc Hiền, Trưởng Phòng Khối lượng dung tích, Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng và bà Trần Thị Huỳnh Hương,Trưởng Phòng Kế hoạch – tài chính.
Trong tháng 2 và tháng 3/2016, ngoài việc chấp hành nghiêm chỉnh nội quy cơ quan, giờ giấc làm việc, đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp, 2 gương điển hình được tuyên dương còn có nhiều thành tích nổi bật trong hoạt động chuyên môn, đề xuất được nhiều ý tưởng mang lại hiệu quả cao trong công việc. trong đó, bà Trần Thị Huỳnh Hương đã đề xuất xây dựng thuyết minh chi tiết dự toán chi sự nghiệp ngành khoa học và công nghệ năm 2016 ( trình phê duyệt và phân bổ đến các đơn vị sự nghiệp trước thời gian quy định) và đề xuất xây dựng báo cáo và theo dõi đôn đốc các đơn vị thực hiện các dự án đầu tư công năm 2016 và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; ông Phạm Ngọc Hiền đã đề xuất và Xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho Trung tâm để xin nguồn kinh phí nhà nước cấp đồng thời nghiên cứu, đề xuất mở rộng các lĩnh vực kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm và đầu tư thiết bị cho Trung tâm, đề xuất một số lĩnh vực và thiết bị cần đầu tư trong dự án đầu tư cho Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn -  đo lường - chất lượng.


 

 Gương điển hình

 
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập