Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 

 Nội dung

 

Gương điển hình tháng 9/2015


Ngày 12 – 10, tại buổi họp giao ban của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), PGS.TS Phạm Văn Sáng – Giám đốc Sở KH&CN đã trao Quyết định khen thưởng gương "Điển hình trong tháng" trong việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tháng 9/2015 cho 02 cá nhân: Bà Đỗ Ngọc Thanh Phương, Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (Khối quản lý nhà nước); Ông Võ Hoàng Khai, Giám đốc Trung tâm Phát triển phần mềm (Khối hành chính sự nghiệp).

Trong tháng 9/2015, bà Đỗ Ngọc Thanh Phương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là tại Hội nghị triển khai các quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu khi đã chỉ đạo thống kê, tổng hợp thành danh sách chính xác, đầy đủ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đang hoạt động trên địa bàn tỉnh (Hội nghị có sự tham gia của hơn 400 trạm kinh doanh xăng dầu); Dự thảo các bài phát biểu của lãnh đạo Bộ KH&CN, UBND tỉnh Đồng Nai, Tổng cục về những quy định trong kinh doanh xăng dầu tại Hội nghị triển khai các quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu; Xây dựng nội dung triển khai công tác kiểm tra hoạt động trong thời gian tới và phổ biến những quy định cụ thể giúp doanh nghiệp nhận biết để thực hiện đúng các quy định kinh doanh xăng dầu; Phối hợp nhà sản xuất cột đo xăng dầu làm việc liên quan đến vấn đề kỹ thuật đo lường của các cột đo xăng dầu. Thiết lập 5 biên bản thỏa thuận làm việc giữa các nhà sản xuất cột đo xăng dầu và Sở KH&CN. Được nhà sản xuật cột đo chấp thuận và lãnh đạo Sở xét duyệt ban hành; Rà soát, chỉnh sửa hoàn chỉnh nội dung "Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch Ứng phó sự cố rò rỉ, phát tán hóa chất độc hại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 2020 và tầm nhìn đến năm 2025"…

Bên cạnh đó, bà Phương đề xuất tham mưu ban hành văn bản 1228/SKHCN – TĐC ngày 29/9/2015 về việc ban hành mẫu Giấy xác nhận IC chương trình trên Bo mạch điều khiển của cột đo xăng dầu thống nhất cho các nhà sản xuất sử dụng cấp cho doanh nghiệp.

Đối với ông Võ Hoàng Khai, Giám đốc Trung Phát triển phần mềm, trong tháng 9/2015 đã chủ động xây dựng đề án "Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý Nhà nước về Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa", qua đó thu về cho Trung tâm 850 triệu đồng. Hiện nay đang làm hồ sơ tổng kết nghiệm thu đề án; Trực tiếp tham mưu và đề xuất phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai triển khai thiết bị Cách ly phi chuẩn NSSP phục vụ  bảo mật dữ liệu phục vụ thử nghiệm và triển khai đề tài cấp tỉnh tại Công an Đồng Nai thu về cho Trung tâm 2,4 tỷ đồng. Hiện nay đang hoàn chỉnh hồ sơ nghiệm thu; Trực tiếp chỉ đạo, góp ý nội dung và các giải pháp triển khai đề tài "Nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý hồ sơ án hình sự tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai";  đề tài "Nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý thông tin trẻ em trong gia đình và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt"…

P.V


 

 Gương điển hình

 
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập