Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 

 Nội dung

 

Gương điểm hình tháng 12/2016


Tại buổi họp giao ban đầu tuần ngày 16-01-2017, PGS.TS Phạm Văn Sáng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã trao Quyết định khen thưởng gương "Điển hình trong tháng" trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tháng 12/2016 cho 02 cá nhân vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, gồm: bà Nguyễn Ngọc Thủy Điền, Phó trưởng phòng Phòng Kế hoạch – Tài chính (Khối quản lý nhà nước) và bà Trần Thị Dung, Phó giám đốc Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học công nghệ (Khối hành chính sự nghiệp).

Trong tháng 12/2016, bà Nguyễn Ngọc Thủy Điền đã hoàn tốt nhiệm vụ chuyên môn khi  kịp thời thực hiện rà soát và tổng hợp đề nghị bổ sung kinh phí chương trình đào tạo năm 2016 (2 đợt); Thực hiện giải ngân kinh phí bổ sung chương trình đào tạo sau đại học trước 31/12/2016; Thực hiện rà soát và kịp thời thực hiện thủ tục điều chỉnh nhiệm vụ của các đề tài dự án thừa sang các nhiệm vụ cần thiết cuối năm 2016; Theo dõi, cấp kinh phí chương trình 2 cho học viên nước ngoài; Thực hiện thủ tục thanh quyết toán và thanh lý hợp đồng 5 đề tài công an và 11 dự án điểm thông tin năm 2015; Phối hợp Lãnh đạo phòng thực hiện chủ trương trang bị thiết bị vàng ( thực hiện thủ tục và thanh quyết toán); Trực tiếp theo dõi giải ngân kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ năm 2016 của Khối Văn phòng Sở; Thi đậu cao học.

Trong khi đó, bà Trần Thị Dung, Phó giám đốc Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học công nghệ đã tổ chức phát động Hội thi tìm hiểu giá trị văn hóa – lịch sử Đồng Nai năm 2016 được 29.369 bài thi, tăng 1.149 bài thi so với năm 2015. Đây là năm có số lượng bài dự thi cao nhất trong 6 năm tổ chức; Dự thảo đáp án Hội thi tìm hiểu giá trị văn hóa – lịch sử Đồng Nai năm 2016; Dự thảo Quy chế chấm điểm hội thi năm 2016; Tổ chức phát động Giải thưởng sản phẩm truyền thông KHCN Đồng Nai năm 2016 được 251 sản phẩm dự thi, tăng 39 sản phẩm so với năm 2015; Tổ chức thực hiện nội dung ấn phẩm thông tin KHCN số Xuân Bính thân 2017; Xây dựng đề án thành lập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đồng Nai; Có 1 bài báo giới thiệu thành tựu hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai đăng trên Tạp chí khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Bên cạnh đó, đã kịp thờiddĐề xuất kinh phí khen thưởng bằng khen UBND tỉnh cho 33 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong tổ chức Hội thi tìm hiểu giá trị văn hóa – lịch sử Đồng Nai giai đoạn 2012-2016 đã được Sở Tài chính duyệt kinh phí.

P.V


 

 Gương điển hình

 
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập