Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Chuyển đổi số

 
 
Tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai (10-10) ... (10/07/2024)

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ký ban hành Kế hoạch số 235/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai (10-10) năm 2024.

Xem tiếp
Đồng Nai ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 (01/07/2024)

Ngày 27/6/2024, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai 2024 nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa ...

Xem tiếp
Triển khai Quyết định số 812/QĐ-BTTTT ngày 17/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Thông... (28/06/2024)

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản về việc triển khai Quyết định số 812/QĐ-BTTTT ngày 17/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tinvà Truyền thông phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2024

Xem tiếp
Đề xuất HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi ... (14/06/2024)

UBND tỉnh đã có tờ trình gửi HĐND tỉnh xem xét ban hành một số chính sách hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2024-2026.

Xem tiếp
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024 (14/06/2024)

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024 với chủ đề “Phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số ...

Xem tiếp
Thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ trong phát triển th... (05/06/2024)

Theo báo cáo của UBND tỉnh, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 6 trung tâm thương mại, 12 siêu thị được xây dựng theo quy hoạch, 34 điểm bán hàng Tự hào hàng Việt Nam và 137 chợ đang hoạt động trong quy hoạch.

Xem tiếp
Triển khai Kế hoạch Bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số (31/05/2024)

Nhằm thực hiện mục tiêu “100% cán bộ lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hằng năm được tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức về chuyển ...

Xem tiếp
​Nâng cao hiệu quả ứng dụng chuyển đổi số trên lĩnh vực y tế (15/05/2024)

Trong thời gian qua, ngành y tế Đồng Nai đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước thực hiện mục tiêu chuyển đổi số. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động của ngành, vừa qua ngành Y tế tỉnh đã...

Xem tiếp
​Phát triển thương mại điện tử gắn với chuyển đổi số (07/05/2024)

Thương mại điện tử là lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế số, tạo động lực phát triển kinh tế và dẫn dắt chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Khoa học - công nghệ ngày càng phát triển, thị hiếu tiêu dùng thông qua các kênh thương mại điện...

Xem tiếp
​Đề xuất 5 nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số trong năm 2024 (24/04/2024)

Năm 2023, tỉnh Đồng Nai đã có nhiều nỗ lực và đạt được những kết quả quan trọng trong triển khai thực hiện chuyển đổi số. Năm 2024, tỉnh tiếp tục đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số. Trong năm 2023 vừa qua, hoạt động chu...

Xem tiếp
1 >>
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.