Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Văn bản số 470/STP-XDPBPL ngày 26/02/2021 của Sở Tư pháp v/v triển khai Tài liệu hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Người thông báo:
Ngày thông báo: 26-02-2021
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.