Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Văn bản số 128/UBBC ngày 30/03/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Nai về việc hướng dẫn thể lệ bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và mẫu diễn văn khai mạc.

​Xem file đính kèm: 128_UBBC_30.03.2021.pdf128_UBBC_30.03.2021.pdf


Người thông báo:
Ngày thông báo: 30-03-2021
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.