Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Kế hoạch số 250/KH-SKHCN ngày 21/02/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2020 tại Sở Khoa học và Công nghệ.

Người thông báo:
Ngày thông báo: 21-02-2020
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.