Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Kế hoạch số 1490/KH-SKHCN ngày 14/8/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về Điều động, tiếp nhận công chức, viên chức các phòng/đơn vị trực thuộc Sở.

​Xem file đính kèm: 1490KH_14.08.20_VPNga.pdf1490KH_14.08.20_VPNga.pdf


Người thông báo:
Ngày thông báo: 14-08-2020
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.