Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Quyết định số 5/QĐ-SKHCN ngày 11/01/2021 của Sở KH&CN về việc công bố biên chế công chức trong các phòng, Chi cục thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021.

​Xem file đính kèm: 05QD-11.01.21-VPNgasua.pdf05QD-11.01.21-VPNgasua.pdf


Người thông báo:
Ngày thông báo: 11-01-2021
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.