Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Thông báo Kết quả xác định nhiệm vụ KH&CN đối với những đề xuất đặt hàng không được phê duyệt năm 2023 Chương trình: “Áp dụng đồng bộ tiến bộ KHCN trong các ngành công nghiệp và dịch vụ phát triển sản phẩm – hàng hóa chế biến có lợi thế so sánh và sản phẩ

Người thông báo:
Ngày thông báo: 16-05-2023
In nội dung
File đính kèm:
986_15.05.23_QLKKhanhLong.pdf


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.