Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Thông tư số 01/2023/TT-BKHCN ngày 24/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về thẩm định cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp th
 

Thông tư số 01/2023/TT-BKHCN ngày 24/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về thẩm định cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao, hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao

01_2023_TT_BKHCN_24.04.2023.pdf01_2023_TT_BKHCN_24.04.2023.pdf

 

Người thông báo:
Ngày thông báo: 18-05-2023
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.