Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Thông tư số 17/2023/TT-BKHCN hướng dẫn về danh mục vị trí việc làm; bản mô tả công việc; khung năng lực của vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ; cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp tron

​Tập tin đính kèm TT17-BKHCN.pdfTT17-BKHCN.pdf


Người thông báo: Sở KHCN Đồng Nai
Ngày thông báo: 15-09-2023
In nội dung


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.