Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung

 
Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng; cơ chế đánh giá, giám sát, đánh giá và nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công thuộc lĩnh vực KH&CN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Người thông báo:
Ngày thông báo: 10-11-2023
In nội dung
File đính kèm:
2-2023-QDQPPL-48.pdf


Các thông báo đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.