Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung tin

 
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường: Cử tri đã thể hiện rõ trách nhiệm với lá phiếu của mình   06-06-2021
​Thống kê sơ bộ kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho thấy, hầu hết các địa phương đã bầu đủ theo số lượng đại biểu được ấn định. Tuy nhiên, một số địa phương phải tổ chức bầu cử thêm đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã. Trao đổi với báo chí về vấn đề này, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI, CHÁNH VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA BÙI VĂN CƯỜNG cho rằng, việc bầu không đủ số lượng đại biểu là việc bình thường, cho thấy cử tri ngày càng có trách nhiệm với lá phiếu của mình, công bằng, vô tư, khách quan trong việc lựa chọn ứng cử viên đại diện cho mình tại cơ quan dân cử.

Cử tri rất công bằng, khách quan

- Thưa ông, thống kê sơ bộ kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành phố cho thấy một số địa phương trong cả nước bầu thiếu đại biểu HĐND cấp xã, cấp huyện và phải tiến hành bầu cử thêm để đủ số lượng đại biểu đã được ấn định. Ông có nhận định gì về việc này?

 

Các tổ bầu cử phải tiến hành bầu cử thêm gồm: 11 tổ bầu cử thuộc 9 xã ở các huyện Lương Tài, Quế Võ, Yên Phong, Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh bầu thêm 19 đại biểu HĐND cấp xã. Tỉnh Thái Bình phải bầu thêm 5 đại biểu HĐND xã An Hiệp (huyện Quỳnh Phụ), xã Việt Hùng (huyện Vũ Thư) và xã Hà Giang (huyện Đông Hưng). Toàn tỉnh Nam Định có 18 đơn vị bầu cử phải tổ chức bầu cử thêm đại biểu HĐND cấp xã. Tại Kiên Giang, có 5 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã (xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng; xã Đông Thái, huyện An Biên) và 1 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện (huyện Kiên Hải). Tại Bình Phước, đơn vị bầu cử số 5 xã Long Tân (huyện Phú Riềng) bầu thêm đại biểu HĐND xã. Tại Quảng Nam, huyện Thăng Bình và huyện Tiên Phước, mỗi huyện phải bầu thêm 1 đại biểu HĐND cấp huyện, còn với đại biểu HĐND cấp xã, toàn tỉnh bầu thêm 34 đại biểu.

- Theo quy định, chậm nhất đến ngày 2.6 sẽ công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến nay, theo báo cáo của nhiều địa phương, kết quả bầu đại biểu HĐND cấp tỉnh, thành phố, cấp huyện cơ bản đạt yêu cầu, bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần. Tuy nhiên, ở một số địa phương, số đại biểu HĐND cấp xã, cấp huyện bầu còn thiếu so với quy định, nên phải tiến hành bầu cử thêm.

Việc bầu chưa đủ số lượng đại biểu HĐND cấp xã, cấp huyện ở một số địa phương cũng là bình thường trong bầu cử. Quá trình hiệp thương giới thiệu nhân sự dân chủ, khách quan, các ứng cử viên bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, cơ bản các ứng cử viên đều ngang nhau về năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, số dư trong nhân sự bầu cử cao (khoảng 1,7 - 2 lần số lượng cần bầu) nên bầu không đủ cũng là việc bình thường. Việc này cho thấy cử tri rất công bằng, vô tư, khách quan trong việc lựa chọn những người mà họ thấy đủ trình độ, năng lực để đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của mình ở cơ quan dân cử.

Việc bầu không đủ số lượng đại biểu HĐND cấp xã, phường sẽ được Ủy ban Bầu cử ở địa phương chỉ đạo tổ chức bầu cử thêm để bảo đảm đủ số lượng đã được ấn định. Điều này cũng cho thấy cử tri ngày càng có trách nhiệm hơn với lá phiếu của mình, đại biểu nào xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri thì sẽ được cử tri tin tưởng, đánh giá cao và chọn lựa.

- Việc bầu cử thêm chủ yếu diễn ra tại HĐND cấp xã. Theo ông, đây có thể xem là tín hiệu thể hiện tính dân chủ ngày càng cao, cử tri ngày càng đặt nhiều yêu cầu đối với người đại diện cho mình nên có sự cân nhắc kỹ lưỡng hơn hay không?

Việc bầu không đủ số lượng đại biểu HĐND cấp xã, cấp huyện cho thấy cử tri quan tâm nhiều đến HĐND cơ sở, đặt kỳ vọng vào từng đại biểu nên có sự cân nhắc, lựa chọn kỹ càng. Cử tri biết rất rõ đại biểu ở địa phương mình như thế nào nên họ quyết định bầu hay không bầu, sự chênh lệch giữa người trúng cử và người không trúng cử không lớn, thậm chí chỉ vài lá phiếu, chứ không có chuyện chênh lệch quá nhiều phiếu bầu. 

Rút kinh nghiệm công tác tuyên truyền, vận động bầu cử

- Diễn biến dịch Covid-19 vẫn đang hết sức phức tạp. Điều này đòi hỏi công tác tổ chức bầu cử thêm phải được tổ chức theo quy trình như thế nào và cần có những lưu ý gì, thưa ông?

- Theo quy định tại Điều 79, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, trong cuộc bầu cử đầu tiên, nếu số người trúng cử đại biểu HĐND chưa đủ 2/3 số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử thì Ban Bầu cử phải ghi rõ vào biên bản xác định kết quả bầu cử và báo cáo ngay cho Ủy ban Bầu cử chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử đại biểu HĐND ở cấp đó để quyết định ngày bầu cử thêm ở đơn vị bầu cử đó.

Trong trường hợp bầu cử thêm thì ngày bầu cử được tiến hành chậm nhất là 15 ngày sau ngày bầu cử đầu tiên. Trong cuộc bầu cử thêm, cử tri chỉ chọn bầu trong danh sách những người ứng cử tại cuộc bầu cử đầu tiên nhưng không trúng cử. Danh sách cử tri của cuộc bầu cử thêm được lập theo danh sách cử tri trong cuộc bầu cử đầu tiên. Người trúng cử là người được quá một nửa tổng số phiếu bầu hợp lệ và có số phiếu bầu cao hơn.

Hiện tại, dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, vì vậy những địa phương khi tiến hành bầu cử thêm cần tiếp tục thực hiện nghiêm những quy định, hướng dẫn về công tác bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 của Hội đồng Bầu cử quốc gia và các cơ quan hữu quan; tuyên truyền để cử tri hiểu về quyền lợi và nghĩa vụ khi đi bỏ phiếu, vận động cử tri nghiên cứu kỹ lý lịch của các ứng cử viên, đi bỏ phiếu đầy đủ và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

- Việc bầu thiếu đại biểu HĐND, đặc biệt là tại cấp xã không phải là vấn đề mới mà đã từng diễn ra tại các cuộc bầu cử trước. Theo ông cần làm gì để hạn chế tình trạng này? 

- Từ kết quả bầu cử HĐND cấp xã vừa qua, tôi cho rằng, phải rút kinh nghiệm từ công tác tuyên truyền, vận động bầu cử. Theo đó, các phương tiện thông tin tuyên truyền cần tăng cường vận động để cử tri đi bỏ phiếu; vận động cử tri nghiên cứu lý lịch cũng như tiếp cận nhiều hơn với ứng cử viên, để từ đó có đánh giá khách quan, toàn diện hơn trước khi bỏ phiếu. Kỳ bầu cử lần này diễn trong bối cảnh đặc biệt khi dịch Covid-19 tái bùng phát với diễn biến phức tạp, khó lường, cho nên công tác vận động bầu cử của từng ứng cử viên cũng có phần hạn chế.

Trong trường hợp bầu cử thêm nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu thì theo quy định của luật, nếu bầu cử thêm mà vẫn chưa đủ số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử thì không tổ chức bầu cử thêm lần nữa. Đơn vị bầu cử đó được xác định là đơn vị bầu cử thiếu đại biểu (tức là sau khi đã tổ chức bầu cử thêm mà vẫn không bầu được đủ số đại biểu đã được ấn định cho đơn vị bầu cử đó).

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

 
Theo Báo Người Đại biểu Nhân dân 
In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.