Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung tin

 
​Khẩn trương hoàn chỉnh Kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023   26-04-2023
Chiều ngày 6-2, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng đã chủ trì buổi làm việc của Hội đồng điều phối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đồng Nai (ĐMST) nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

IMG_0522.JPG
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng chủ trì buổi làm việc

Trong năm 2022, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã diễn ra khá sôi động với nhiều hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh với những hình thức khác nhau như: tập huấn, đào tạo, talkshow, cuộc thi khởi nghiệp... Trong đó nổi bật là chuỗi sự kiện của Ngày hội khởi nghiệp ĐMST. Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương trong tỉnh cũng tổ chức nhiều chương trình liên quan, góp phần hỗ trợ khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bước đầu, tỉnh đã xây dựng được mối liên kết, tạo nguồn lực về nguồn vốn đầu tư, cố vấn đào tạo, chuyên gia trong công tác hỗ trợ khởi nghiệp...

Tại buổi làm việc, ngoài những kết quả của các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã đạt được, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp vẫn còn những hạn chế, các hoạt động được diễn ra nhiều song kết quả cụ thể vẫn chưa định lượng được. Các sở, ngành, địa phương phối hợp chưa chặt chẽ trong công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách hỗ trợ, thúc đẩy khởi nghiệp.


Các đại biểu đóng góp ý kiến tại buổi làm việc

Các thành viên Hội đồng điều phối hệ sinh thái khởi nghiệp đại diện cho các sở, ban, ngành đoàn thể tham gia dự họp cũng đã đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị các vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách, những thuận lợi cũng như khó khăn khi triển khai các hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp tại các đơn vị.

Kết luận buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ - đơn vị thường trực Hội đồng phối hợp với các thành viên rà soát, khẩn trương hoàn chỉnh Kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 2023, sớm trình UBND xem xét, phê duyệt. Những nhiệm vụ đề xuất trong năm 2022 nếu chưa thực hiện được thì chuyển sang năm 2023 nếu còn cần thiết, trong đó quan tâm đến việc tạo dựng cơ sở vật chất, hình thành không gian làm việc chung để thúc đẩy phát triển hơn nữa hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới.

T.Quế

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.