Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung tin

 
Xây dựng mô hình tăng trưởng xanh cho tỉnh Đồng Nai   07-08-2023
Đây là đề tài do Trường Đại học Mở TP.HCM chủ trì thực hiện theo đặt hàng của Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai nhằm ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn trên địa bàn tỉnh. Đề tài đã được Hội đồng KH&CN tổng kết, nghiệm thu với kết quả đáp ứng được các yêu cầu nghiên cứu đặt ra.

rghreh.JPG
Các thành viên Hội đồng chụp hình lưu niệm với nhóm nghiên cứu.
Mục tiêu tăng trưởng xanh cần được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhằm định hướng thu hút đầu tư xanh, hỗ trợ và giám sát hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bám sát với định hướng tăng trưởng xanh.

Tăng trưởng xanh hay xây dựng nền kinh tế xanh là quá trình tái cơ cấu lại hoạt động kinh tế và cơ sở hạ tầng để thu được kết quả tốt hơn từ các khoản đầu tư cho tài nguyên, nhân lực và tài chính, đồng thời giảm phát thải khí nhà kính (KNK), ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), khai thác và sử dụng ít tài nguyên thiên nhiên hơn, tạo ra ít chất thải hơn, góp phần xóa đói, giảm nghèo, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và giảm sự mất công bằng trong xã hội.

Khoa học, công nghệ nói chung và công nghệ 4.0 sẽ là đòn bẩy hiệu quả cho quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam và thế giới. Công nghệ số, chuyển đổi số sẽ giúp cho các nền kinh tế, các địa phương và DN tối ưu hóa được hiệu suất, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả hoạt động và quản trị hệ thống, từ đó tiết giảm đáng kể sự lãng phí các nguồn lực, cũng như tác động xấu tới môi trường tự nhiên.

GS.TS Nguyễn Minh Hà, Trường Đại học Mở TP.HCM, Chủ nhiệm đề tài cho biết, trên tinh thần của Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh, đề tài đã định hướng chung về tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hướng vào việc tập trung nỗ lực cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, giảm cường độ phát thải khí nhà kính thông qua khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, tài nguyên dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số, phát triển kết cấu hạ tầng xanh, bền vững, xây dựng lối sống xanh, đảm bảo quá trình chuyển đổi xanh theo nguyên tắc bình đẳng, nâng cao năng lực chống chịu trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế.

Để thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu sử dụng các cách tiếp cận là lược khảo các tài liệu tăng trưởng xanh của  Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế  (OECD) và các quốc gia phát triển. Từ đó đúc kết khung phân tích tăng trưởng xanh và các tiêu chí đo lường áp dụng cho tỉnh Đồng Nai để phân tích định tính và định lượng về tăng trưởng xanh của tỉnh nhằm tìm ra các gợi ý chính sách phù hợp hướng đến tăng trưởng xanh cho tỉnh.  

Là người có nhiều công trình nghiên cứu về tăng trưởng xanh, GS.TS Hồ Đức Hùng, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển (Trường ĐH Kinh tế TP.HCM) cho rằng, nhận thức về tăng trưởng xanh hiện chưa thật sự rõ ràng. Do vậy, chúng ta cần có các chính sách cụ thể, rõ ràng hơn để doanh nghiệp có thể tiếp cận và áp dụng vào thực tế.

“Ở cấp độ địa phương, Đồng Nai cần đúc kết lại những vẫn đề lớn đặt ra cho tỉnh về tăng trưởng xanh trên 2 lĩnh vực: công nghiệp và nông nghiệp, những thách thức đặt ra cho tỉnh trong thời gian tới để từ đó xây dựng được các giải pháp và lộ trình thực hiện hiệu quả hơn”.

f3gehbe.jpg
Đồng Nai đang thu hút đầu tư có chọn lọc gắn liền với công tác BVMT.

Theo GS.TS Nguyễn Minh Hà, tăng trưởng xanh cần dựa trên nền tảng thể chế và quản trị hiện đại, khoa học và công nghệ tiên tiến, nguồn nhân lực chất lượng cao, phù hợp với bối cảnh quốc tế và điều kiện trong nước. Với Đồng Nai cần xây dựng chính sách mang đặc thù riêng cho tỉnh. Trong đó, ưu tiên tập trung đầu tư vào công nghệ tiên tiến, chuyển đổi số, kết cấu hạ tầng thông minh và bền vững; tạo động lực để tư nhân đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế xanh.

TS. Lại Thế Thông, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, qua tiếp xúc với lãnh đạo các Hiệp hội doanh nghiệp cho thấy, hiện nay các tiêu chí về tăng trưởng xanh đối với các doanh nghiệp xuất khẩu rất khắt khe. Vì vậy, thúc đẩy tăng trưởng xanh dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ là đòn bẩy để doanh nghiệp vững tin bước vào sân chơi cạnh tranh trên thị trường.

Theo ông Nguyễn Hữu Nguyên, Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư (đồng chủ nhiệm), với chủ trương thu hút đầu tư có chọn lọc các dự án xanh, dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao thân thiện với môi trường, Đồng Nai mong muốn đề tài sớm được triển khai để áp dụng mô hình tăng trưởng xanh cho tỉnh Đồng Nai nhằm phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững.

Thanh Cảnh

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.