Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung tin

 
Ứng dụng công nghệ thông tin đơn giản hóa thủ tục hành chính về quản lý an toàn thực phẩm   10-06-2022
Thực hiện Công của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh và và triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” tỉnh Đồng Nai năm 2022, Sở Công Thương đề nghị các phòng, đơn vị thuộc tăng cường công tác tham mưu quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Phối hợp với các phòng, đơn vị đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm và đa dạng hóa bằng nhiều hình thức tuyên truyền.

 

Tham mưu cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để rà soát cắt giảm thời gian, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đồng thời hướng dẫn chủ doanh nghiệp, người quản lý, người trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm. 

Hỗ trợ, phối hợp UBND các huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước tại các chợ trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn và giám sát các hộ kinh doanh, buôn bán thực phẩm tại chợ tuân thủ các quy định pháp luật về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, buôn bán, tiêu dùng sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, sản phẩm đã được kiểm soát và chứng nhận an toàn thực phẩm. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc lưu thông hàng hóa, nguồn gốc sản phẩm, buôn bán gia súc, gia cầm tại khu vực chợ quản lý nhằm đảm bảo hoạt động mua bán thuận lợi. Quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đối với mặt hàng thực phẩm thuộc ngành công thương quản lý. Tham mưu xây dựng các kế hoạch thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm lĩnh vực công thương trong các đợt cao điểm kiểm tra về an toàn thực phẩm. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra tăng cường sử dụng xe ô tô kiểm nghiệm an toàn thực phẩm và lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan đánh giá các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm.

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và công bố công khai trên các  phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, lựa chọn thực phẩm an toàn. Đối với các cơ sở vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng cần có biện pháp xử lý nghiêm, đình chỉ hoạt động, tránh tình trạng bỏ qua các hành vi vi phạm, không xử lý mà chỉ nhắc nhở như ở nhiều địa phương trong thời gian qua đã thực hiện. Trường hợp chuyển hồ sơ cho địa phương xử lý theo thẩm quyền cần có văn bản đôn đốc, theo dõi, giám sát việc xử lý, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Tăng cường phối hợp với đơn vị, các cơ quan truyền thông tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm thực phẩm an toàn, có nhãn hiệu, thương hiệu thuộc lĩnh vực công thương quản lý trên địa bàn tỉnh. 

Diệu Linh 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.