Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung tin

 
​Tỉnh Đồng Nai Ban hành Quyết định quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo   23-06-2022
Ngày 15/6/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, đối tượng áp dụng theo quy định là Sở GD&ĐT, UBND các huyện, TP Long Khánh, TP Biên Hòa; Các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập và trực thuộc trên địa bàn tỉnh; Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý, sử dụng máy thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo. Quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực GĐ&ĐT tỉnh Đồng Nai thuộc các cấp học: mầm non; tiểu học; THCS; THPT; trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên; Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật; Trung học phổ Thông chuyên; Phổ thông dân tộc nội trú.

UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT thực hiện thường xuyên việc trang bị, quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực giáo dục đào tạo  đối với cơ sở  giáo dục phân theo phân cấp quản lý đúng định mức, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và tuân thủ quy định mua sắm hiện hành; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc trong công tác quản lý, sử dụng tài sản được mua sắm theo phân cấp quản lý; UBND tỉnh cũng giao UBND các huyện, thành phố Long Khánh, TP Biên Hòa có trách nhiệm thực hiện đề xuất việc trang bị, quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực giáo dục đào tạo đối với các cơ sở giáo dục theo cấp quản lý đúng định mức, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và tuân thủ quy định mua sắm hiện hành …

Diệu Linh 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.