Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung tin

 
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam   27-04-2023
UBND tỉnh Đồng Nai vừa quyết định ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với chủ đề “Thông tin minh bạch – Tiêu dùng an toàn”.
 

Người tiêu dùng cần biết cách bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 được tổ chức nhằm kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng vào các hoạt động liên quan. Qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm, nhận thức của các cấp, các ngành về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; nâng cao tinh thần trách nhiệm của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong việc sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm, hàng hóa, dịch vụ, đảm bảo chất lượng phục vụ cho người tiêu dùng; nâng cao nhận thức của người tiêu dùng cần biết cách bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình.
Theo đó, các hoạt động vì quyền người tiêu dùng được khuyến khích tổ chức và thực hiện trong suốt cả năm 2023, trong đó tập trung vào tháng của Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3 và các khoảng thời gian cao điểm về kinh doanh và tiêu dùng. Các hoạt động được tổ chức thực hiện tập trung vào tuyên truyền, phổ biến trực tuyến và trực tiếp chính sách, pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt hỗ trợ bảo vệ người tiêu dùng mua sắm trực tuyến thông qua các kênh thương mại điện tử, mua sắm thông qua các trang mạng xã hội, giao dịch xuyên biên giới…
Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong đó hướng dẫn, tạo điều kiện khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm của mình đối với người tiêu dùng thông qua các hoạt động như: đầu tư đổi mới nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiện, phát triển chuỗi giá trị sản phẩm, thị trường để sản phẩm dịch vụ ngày càng chất lượng; chủ động đầu tư hệ thống kiểm soát chất lượng hàng hóa đảm bảo tiêu chuẩn lưu thông trên thị trường.
UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở, ngành, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch.
 
P.Hương

In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.