Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung tin

 
Giới thiệu và mời tham gia Giải thưởng Chất lượng quốc gia   26-04-2023
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là giải thưởng duy nhất về chất lượng do Thủ tướng Chính phủ ký quyết định trao tặng cho các Doanh nghiệp có thành tích nổi bật và xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Mục tiêu của việc tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia là cơ hội để giúp cho các doanh nghiệp nhìn nhận lại một cách toàn diện các hoạt động của doanh nghiệp mình, nhận ra các mặt mạnh, mặt yếu từ đó có những định hướng, phương cách để đẩy mạnh khả năng cạnh tranh đưa doanh nghiệp tiếp tục phát triển đi lên.

z4272107838312_9c3125c5360ba228132eaf5a31359c06.jpg 
Hoạt động đánh giá thực tế tại doanh nghiệp tham gia Giải thưởng chất lượng 

Các tiêu chí của giải thưởng được thiết lập trên cơ sở áp dụng các tiêu chí của Giải thưởng Malcom Baldrige của Mỹ. Tiêu chí xét thưởng GTCLQG được quy định tại Điều 5 Thông tư 27/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Tổng điểm tối đa của bảy tiêu chí này là 1.000 điểm, cụ thể như sau:

Tiêu chí 1: Lãnh đạo (120 điểm)

Tiêu chí 2: Chiến lược (85 điểm)

Tiêu chí 3: Khách hàng (85 điểm)

Tiêu chí 4: Đo lường, phân tích và quản lý tri thức (90 điểm)

Tiêu chí 5: Lực lượng lao động (85 điểm)

Tiêu chí 6: Điều hành (85 điểm)

Tiêu chí 7: Kết quả hoạt động (450 điểm)

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt từ 600 điểm trở lên. Giải vàng chất lượng quốc gia được tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt từ 800 điểm trở lên. các doanh nghiệp đăng ký tham gia GTCLĐN ngoài đáp ứng các yêu cầu về điều kiện tham gia thì báo cáo tham dự của doanh nghiệp được xây dựng gồm 2 phần:   

+ Phần 1: Báo cáo giới thiệu của doanh nghiệp. Nội dung này nhằm mô tả những nét đặc trưng cơ bản của tổ chức, cũng như bối cảnh của doanh nghiệp chẳng hạn như những tác động thách thức chiến lược chính ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, …

+ Phần 2: Báo cáo tự đánh giá theo bảy tiêu chí của GTCLQG. Nội dung này các doanh nghiệp tự rà soát, đánh giá hoạt động của doanh nghiệp theo các tiêu chí của giải thưởng. 

Cong ty Woosung (2).jpg
Nhiều doanh nghiệp tại Đồng Nai xem GTCLQG là thước đo giá trị sản xuất doanh nghiệp

Ngoài ra các tài liệu liên quan được gửi kèm báo cáo tham dự của doanh nghiệp như:

- Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (bản sao chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan);

- Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (bản sao);

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hàng năm theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất (bản sao);

- Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động trong 03 năm gần nhất (bản sao);

- Các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của tổ chức, doanh nghiệp trong 03 năm gần nhất, nếu có (bản sao).

        Quy trình sơ tuyển gồm 02 giai đoạn:

Giai đoạn đánh giá trên hồ sơ: Hội đồng sơ tuyển GTCLQG của tỉnh Đồng Nai cử Tổ chuyên gia đánh giá trên hồ sơ báo cáo tham dự của doanh nghiệp. Thang điểm đánh giá dựa vào cơ cấu điểm của bảy tiêu chí. Tổ chuyên gia đánh giá báo cáo kết quả đánh giá cho Hội đồng Sơ tuyển GTCLQG.

Giai đoạn đánh giá tại chỗ: Hội đồng sơ tuyển GTCLQG của tỉnh Đồng Nai cử Đoàn đánh giá tại chỗ gồm thành viên Hội đồng sơ tuyển và thành viên Tổ chuyên gia đánh giá để xem xét các bằng chứng về hoạt động của doanh nghiệp. Đoàn đánh giá tại chỗ sau khi kết thúc đợt đánh giá sẽ báo cáo kết quả cho Hội đồng sơ tuyển thông qua các phiên họp.

Doanh nghiệp đăng ký tham gia giải thưởng không tốn kinh phí. Doanh nghiệp đạt giải được ghi nhận khen thưởng. Được hỗ trợ các hoạt động năng suất chất lượng quốc gia, quảng bá thông tin trên các phương tiện đại chúng (báo, đài truyền hình thông qua các đợt trao giải, các đợt truyền thông do Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện).

Các tổ chức, doanh nghiệp liên hệ trực tiếp Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai để được hướng dẫn thông tin chi tiết và hỗ trợ trong suốt quá trình doanh nghiệp xây dựng hồ sơ tham dự.

Trong thời gian qua, các doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai đã liên tục đạt được nhiều kết quả cao khi tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia như: Công ty cổ phần dây và cáp điện Taya Việt Nam (giải vàng GTCLQG năm 2016); Công ty Cổ phần Thiết bị điện (giải vàng GTCLQG năm 2017 và đạt Giải thưởng chất lượng Châu Á Thái Bình Dương); Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam (giải vàng GTCLQG năm 2018); Công ty TNHH Nestlé Việt Nam (giải vàng GTCLQG năm 2019); Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam – Chi nhánh 3 tại Đồng Nai (giải vàng GTCLQG năm 2020); Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (giải vàng GTCLQG năm 2020) và nhiều doanh nghiệp khác đạt Giải thưởng chất lượng Quốc gia.


Sản xuất tại Công ty Thiết bị điện Đồng Nai - đơn vị đạt giải vàng GTCLQG năm 2017 và đạt Giải thưởng chất lượng Châu Á Thái Bình Dương

Nhân dịp triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai với vai trò là cơ quan triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia tại địa phương, trân trọng mời Quý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lời mời tham dự giải thưởng.

Để nắm rõ thêm một số thông tin liên quan đến quy định của Giải thưởng, Quý đơn vị gửi mẫu đăng ký tham gia và đăng ký hướng dẫn hồ sơ trước ngày 10/5/2023 để được tập huấn trực tiếp tại đơn vị. Thông tin chi tiết về Kế hoạch hoạt động Giải thưởng năm 2023 có thể tham khảo thêm tại website: http://tdc-dongnai.gov.vn (mục giải thưởng chất lượng) hoặc liên hệ theo địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai - Số 1597, Đường Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

T.Quế

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.