Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Nội dung tin

 
Tăng cường, thúc đẩy công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   26-04-2023
Vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học “Tăng cường, thúc đẩy công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong giai đoạn tới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế”.

Nang cao vi the hoat dong TCĐLCL (2).jpg
Quang cảnh hội nghị  

Tại Hội thảo, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhấn mạnh, Trong thời gian qua, các thế hệ cán bộ ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tận dụng tốt cơ hội để tăng cường năng lực và đổi mới phương thức hoạt động, tiếp thu kinh nghiệm quốc tế áp dụng sáng tạo vào hoàn cảnh của Việt Nam, thể hiện sự năng động, nhạy bén, gắn khoa học và công nghệ với thực tiễn sản xuất và đời sống đất nước.

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là một trong số ít ngành đã xây dựng được đủ 3 Đạo Luật chuyên ngành bao quát cả 3 mặt hoạt động chủ yếu của ngành mình. Hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật đã và đang được hoàn thiện, là cơ sở cho việc quản lý thống nhất của Nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đảm bảo đo lường, quản lý chất lượng và các hoạt động liên quan khác. Đội ngũ công chức, viên chức, người lao động hoạt động trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phát triển cả về số lượng và chất lượng, có trình độ kiến thức và kỹ năng được cập nhật, nâng cao thường xuyên.

Tuy vậy, năng lực, tổ chức, hoạt động về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hiện còn chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn trong giai đoạn phát triển mới và hội nhập của đất nước, vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Một số nguyên nhân cơ bản gồm: Nhận thức chưa đầy đủ, thiếu thống nhất của một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền về công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Công tác đầu tư và phát triển các tổ chức kỹ thuật về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng còn thiếu quy hoạch, định hướng chưa đồng bộ; Chưa coi hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là công cụ thiết yếu trong quá trình nghiên cứu làm chủ công nghệ cao, công nghệ mới, trong quá trình sản xuất, sử dụng trang thiết bị thuộc công nghiệp quốc phòng, an ninh; Công tác thanh, kiểm tra, giám sát, xử lý sai phạm và hoạt động phối hợp của các bộ, ngành, địa phương trong công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chưa thống nhất.

Các đại biểu tham gia hội thảo đã tập trung thảo luận vào các vấn đề: Định hướng phát triển hoạt động TCĐLCL giai đoạn tới và xác định những vấn đề trọng tâm; các nhiệm vụ, giải pháp trong lĩnh vực TCĐLCL. Qua đó giúp cho Bộ KH&CN tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động TCĐLCL; định hướng, tập trung nghiên cứu trong giai đoạn tới, nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của công tác TCĐLCL.

T.Quế (Tổng hợp) 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.