Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh bạ
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Sở hữu trí tuệ - Đổi mới sáng tạo và thế hệ trẻ vì một tương lai tốt đẹp hơn

 
​Phát triển tài sản trí tuệ trong kỷ nguyên số   27-04-2022
Trong chương trình Hội thảo “Phát triển tài sản trí tuệ trong kỷ nguyên số giai đoạn 2022-2025” tổ chức sáng ngày 27-4 tại Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai, nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Đổi mới sáng tạo và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới, các đại biểu đến từ các tỉnh Bình Thuận, TP. Hồ Chí Minh, TP.Cần Thơ và ban, các ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã tập trung trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 tại các tỉnh, thành phố cũng như các chính sách của Trung ương về hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, chuyển đổi số và tài sản trí tuệ - những vấn đề cần quan tâm và sự cần thiết bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm nông nghiệp.
 


Hội thảo “Phát triển tài sản trí tuệ trong kỷ nguyên số giai đoạn 2022-2025” tổ chức sáng ngày 27-4 tại Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai


Theo ông Đoàn Tấn Đạt, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai cho biết, với mục tiêu để hiểu rõ hơn chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 của các địa phương các vấn đề phát sinh về sở hữu trí tuệ trong việc ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, lắng nghe các ý kiến trao đổi của các chuyên gia, diễn giả về chính sách, định hướng tiếp cận hoạch định chính sách “Phát triển tài sản trí tuệ trong kỷ nguyên số; đồng thời qua trao đổi các sáng kiến, kinh nghiệm đã và đang được thực hiện sáng tạo tại một số địa phương trong cả nước, qua đó cùng nhau trao đổi để đưa ra giải pháp đảm bảo phù hợp, mang tính đặc thù của Đồng Nai.

2 IMG_8903.JPG

Ông Đoàn Tấn Đạt, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai phát biểu tại Hội thảo 

Là một địa phương có nhiều sản phẩm được bảo hộ SHTT thành công, trong những năm qua, tỉnh Bình Thuận đã triển khai nhiều chương trình ý nghĩa nhằm phát triển và nâng cao giá trị tài sản trí tuệ, đặc biệt là đối với các sản phẩm đặc sản. Theo ông Nguyễn Hoài Trung, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận cho biết, để hỗ trợ bảo vệ xâm phạm quyền SHTT, tăng giá trị gia tăng, tạo dựng thương hiệu các sản phẩm đặc sản của địa phương, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận đã hỗ trợ các địa phương đăng ký bảo hộ SHTT cho 21 sản phẩm mang tên địa danh theo hình thức nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận. Hiện nay, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp 14 văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận. Ngoài ra, để góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tạo dựng thương hiệu tại các thị trường nước ngoài, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận đã hỗ trợ cho Hiệp hội nước mắm Bình Thuận và Hiệp hội thanh long Bình Thuận đăng ký và đã được bảo hộ nhãn hiệu cho thanh long và nước mắm tại nhiều quốc gia trên thế giới. Hiện trong công tác thực thi bảo hộ SHTT vẫn còn những khó khăn nhất định, trong đó khó khăn trước hết là về nhận thức về tài sản trí tuệ đối với cả cán bộ hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ, người dân và doanh nghiệp; Sự quan tâm, phối hợp của các ngành với ngành khoa học và công nghệ chưa thật sự chặt chẽ; Sự biến động của công tác cán bộ dẫn đến việc tham mưu đôi khi chưa được liền mạch.

3 IMG_8918.JPG
Ông Nguyễn Hoài Trung, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận chia sẻ về chương trình phát triển SHTT tại tỉnh Bình Thuận

Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bình Thuận đề ra mục tiêu, tối thiểu 50% và đến năm 2030 có tối thiểu 70% sản phẩm được công nhận là sản phẩm quốc gia, sản phẩm dịch vụ lợi thế, chủ lực của tỉnh và các sản phẩm gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm được hỗ trợ bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ. Số lượng đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả tăng trung bình 5% /năm.

Tại TP. Hồ Chí Minh, theo bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung – Quyền Trưởng Phòng Sở  hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ, nhằm gia tăng chất lượng và số lượng đơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp, nâng cao nhận thức về SHTT trong trường học giúp hình thành văn hóa SHTT cho xã hội ngay từ độ tuổi thanh thiếu niên nhi đồng; thúc đẩy hình thành nguồn nhân lực và bộ phận quản trị tài sản trí tuệ tại các đơn vị cơ sở; nâng cao năng lực cho thành phần hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về SHTT nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển bền vững, TP. Hồ Chí Minh đã xây dựng kế hoạch triển khai chiến lược SHTT và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố đến năm 2030. Trong đó tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện gồm: Tham mưu xây dựng chính sách; bồi dưỡng nâng cao nhận thức SHTT trong trường học; phát triển hệ thống thu thập thông tin khoa học và công nghệ; thúc đẩy hình thành nguồn nhân lực và bộ phận quản trị tài sản trí tuệ tại trường đại học, viện nghiên cứu; Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tạo lập, khai thác và bảo vệ tài sản trí tuệ; quản lý tài sản trí tuệ hình thành từ nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

IMG_8907.JPG
Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung – Quyền Trưởng Phòng Sở  hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh tham luận tại Hội thảo 

Còn tại Đồng Nai, trong giai đoạn tới, tỉnh đề ra mục tiêu thúc đẩy hỗ trợ phát triển hỗ trợ phát triển hệ thống SHTT ở tất cả các khâu tạo lập, xác lập, khai thác, bảo vệ và thực thi quyền SHTT tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu trong nước, đưa SHTT thành công cụ quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm, hàng hóa của tỉnh. Hỗ trợ các đặc sản, sản phẩm lợi thế có tiềm năng xuất khẩu và tiềm năng phát triển du lịch để hình thành và phát triển một số thương hiệu mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Theo đó tập trung vào các nhiệm vụ giải pháp chính như: Tuyên truyền nâng cao nhận thực, năng lực tạo lập và phát triển tài sản trí tuệ các đặc sản địa phương; hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ; hỗ trợ khai thác thương mại và phát triển tài sản trí tuệ; hỗ trợ ứng dụng các tài sản trí tuệ, thành quả sáng tạo cá nhân được hình thành từ thực tiễn, tăng cường hiệu quả các hoạt động quản lý, thực thi quyền SHTT, hợp tác về SHTT.

Mỗi địa phương có một thế mạnh cũng như những khó khăn nhất định, do vậy trong việc xây dựng chương trình phát triển tài sản trí tuệ trong giai đoạn tới cũng dựa trên những tiềm lực sẵn có để xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp riêng, trên cơ sở hệ thống chính sách của Trung ương về hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ. Theo ông Nguyễn Hồng Hiếu- cán bộ Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ tại TP. Hồ Chí Minh cho biết: trong giai đoạn 2016-2020, các hoạt động về SHTT ghi nhận những kết quả nổi bật trong việc triển khai các hoạt động phát triển tài sản trí tuệ khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước; nâng cao được nhận thức và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong cộng đồng, huy động đa dạng nguồn lực tham gia chuỗi giá trị sản phẩm, nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh cho sản phẩm đặc sản của địa phương, khẳng định vai trò và năng lực cạnh tranh của sản phẩm đặc sản của địa phương. Tuy vậy, trong những năm qua, hoạt động SHTT vẫn còn những hạn chế như: chưa có nhiệm vụ về áp dụng sáng chế, hỗ trợ quản trị tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp, hiệu quả bảo hộ của sản phẩm chủ lực địa phương chưa được như mong muốn, đội ngũ các chuyên gia, tư vấn về quản trị phát triển tài sản trí tuệ chưa được phát triển.


Toàn cảnh Hội thảo “Phát triển tài sản trí tuệ trong kỷ nguyên số giai đoạn 2022-2025”

Trong chương trình tổng quan chung của cả nước về phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030, có 6 nội dung chính được tập trung thực hiện là: tăng cường các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ; thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong và ngoài nước; nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; thúc đẩy và tăng cường hiệu quả thực thi và chống xâm phạm quyền SHTT; phát triển, nâng cao năng lực các tổ chức trung gian và chủ thể quyền SHTT; hình thành, tạo dựng văn hóa SHTT.

T.Cảnh - D.Linh 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.