Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Danh mục
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Chi tiết

 
Tên thủ tục Thủ tục đăng ký tham gia giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai
Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Nội dung

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng tỉnh Đồng Nai (GTCLĐN):     

+ Nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai hoặc lấy mẫu đơn trên website http://www.dost-dongnai.gov.vn

+ Nộp bản đăng ký tham dự tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai trước ngày 30 tháng 4 hàng năm. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ tiếp nhận có yêu cầu cụ thể hồ sơ cần bổ sung.

- Bước 2: Doanh nghiệp lập báo cáo tham dự theo quy định của giải thưởng và gửi hồ sơ về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Đồng Nai.

- Bước 3: Tiến hành xem xét, đánh giá hồ sơ tham dự của doanh nghiệp và tổ chức đánh giá tại chỗ các doanh nghiệp.

- Bước 4: Thông báo kết quả xét thưởng Giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai đến doanh nghiệp.

- Bước 5: Lập thủ tục chuyển hồ sơ đạt giải vàng Giải thưởng Chất lượng tỉnh Đồng Nai đề cử tham dự Giải thưởng Chất lượng quốc gia.

Cách thức thực hiện

Gửi bản đăng ký tham gia GTCLĐN qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Hồ sơ tham dự GTCLĐN nộp trực tiếp tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Đồng Nai.

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Bản đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai;

2. Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp (nội dung theo hướng dẫn của Ban tổ chức);

3. Báo cáo tự đánh giá theo bảy tiêu chí của Giải thưởng (nội dung theo hướng dẫn của Ban tổ chức);

4. Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (bản sao chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan);

5. Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (bản sao);

6. Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hàng năm theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất (bản sao);

7. Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế đ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hàng năm trong 03 năm gần nhất (bản chính hoặc bản sao);

8.Các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của tổ chức, doanh nghiệp trong 03 năm gần nhất, nếu có (bản sao).

Số lượng hồ sơ

 05 bộ

Thời hạn thực hiện

4 tháng từ khi nhận được bản đăng ký tham gia GTCLĐN

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đáp ứng theo các quy định của GTCLĐN

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định công nhận (cúp, giấy khen)

Lệ phí

 Không có                                                

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

  Các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký xét thưởng phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Được thành lập theo quy định của pháp luật, đã hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên tục tại tỉnh Đồng Nai và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng, tính đến thời điểm đăng ký tham dự; có trụ sở, con dấu và tài khoản độc lập. Trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian 36 tháng mà đã có bằng chứng khắc phục các lỗi vi phạm một cách hiệu quả, vẫn tiếp tục được tham gia giải thưởng;

2. Hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp đạt hiệu quả kinh tế và đóng góp nhiều cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh;

3. Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ;

4. Áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Quyết định số 52/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2010 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định Giải thưởng Chất lượng tỉnh Đồng Nai;

 - Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 52/2010/QĐ-UBND ngày ngày 20 tháng 8 năm 2010 của UBND tỉnh Đồng Nai

Thông tin liên hệ giải quyết thủ tục hành chính

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Đồng Nai

- Địa chỉ: số 1597, Đường Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại: 0613.3822297 – 8503 hoặc 8504

- Email: tdcdongnai@dost-dongnai.gov.vn

Phản ánh, kiến nghị của tổ chức, doanh nghiệp về quy định và việc thực hiện các quy định về thủ tục hành chính

- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ: 1597, Đường Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: 0613.3822297 - 8588

- Email: giamdoc@dost-dongnai.gov.vn


Đính kèm tài liệu